Aktuality

Ceny na školský rok 2023/24

Predškoláci –  1hod / 60 min - 4 € (ak dieťa navštevuje celé doobedie, čiže od 8.00 do 12.00, cena je za 4 hodiny - 15 €)

 

Žiaci do 15 rokov - v skupinkách 1,5 hod / 90 min - 6 € na osobu (= 3,00 € za 45 min vyučovaciu hodinu)

                             - individuálna hodina 1hod / 60 min - 10 € 

 

Mládež a dospelí - v skupinkách - 2 osoby - 1,5 hod / 60 min - 8,00 € na osobu

                                                  - 3,4 osoby - 1,5 hod / 90 min - 7.00 € na osobu (= 3,50 € za 45min vyučovaciu hodinu)

                                - individuálna hodina 1 hod / 60 min - 10 € alebo 15 € za 1,5 hod / 90 min

 

Školský rok je rozdelený na tri tretiny (sept.-dec.2023, jan.-mar.2024, apr.-jun2024). Platba za každú tretinu musí byť uhradená vopred.

V prípade neprítomnosti sa peniaze nevracajú.

V prípade neprítomnosti z dôvodu choroby a po predložení potvrdenia od lekára, budú poskytnuté náhradné hodiny.

Platiť je možné priamo v klube alebo platby posielajte na účet č. SK31 0200 0000 0023 6072 1951 (do poznámky uveďte číslo faktúry alebo meno študenta).

Konverzačný týždeň v školách - 30 hodín - 45 € / 1300 Kč na žiaka

Firmy - 1 hodina / 60 min 20 €