Aktuality

Skupinky ANJ v šk. roku 2022/23

Pondelok - 15.00 - 16.00 - MŠ

Utorok - 14.15 - 15.45 - 3. a 4. ročník ZŠ

             16.00 - 17.30 - 5. a 6. ročník ZŠ

Streda - individuálne hodiny

Štvrtok - 14.30 - 16.00 - 7. a 8. ročník ZŠ

Sobota - SŠ