Aktuality

Letné tábory

Čas: Pondelok až piatok 8:30 – 13:00

Cieľová skupina: Denný tábor je určený pre žiakov základných škôl – deti vo veku od 6 do 15 rokov.

Náš cieľ: Cieľom našich táborov Rainbow club je pripraviť zaujímavý program pre deti a vyplniť ich prázdninové dni zážitkami a novými vedomosťami. Deti si zdokonalia angličtinu formou hier, súťaží a rôznych zaujímavých aktivít.

Cena: Cena za týždeň - 80€ / 2000Kč; za deň 16€ / 400Kč (možnosť prihlásiť dieťa aj na 1 deň)

V cene je: ovocné občerstvenie, pitný režim, lektori angličtiny, animátori, prevádzkové náklady, materiály a pomôcky, odmeny (súťaže)

Prihlášky: O prihlášky si žiadajte osobne u Lenky Last, v Rainbow club, alebo písomne na lenkalast@hotmail.com. Záväznú prihlášku je nutné odovzdať najneskôr do 25.6.2024. 

Platby: Poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 25.6.2024 buď osobne u Lenky Last alebo prevodom na účet č. na Slovensku SK31 0200 0000 0023 6072 1951 (VÚB), v ČR – 3062940173/0800 (CZ62 0800 0000 0030 6294 0173, Česká Spořitelna), VS – termín turnusu, do poznámky napíšte meno dieťaťa a vek. Ďakujeme

 Peniaze sa vracajú len v prípade ochorenia (poprosíme o potvrdenie od lekára) alebo iných vážnych dôvodov.

Odporúčame: Pohodlné športové oblečenie, desiata, umelohmotná fľaša na vodu, slnečné okuliare, pokrývka hlavy.

Neodporúčame nechávať deťom väčšiu finančnú hotovosť, mobily, tablety ani iné cenné veci, za ich prípadnú stratu alebo poškodenie nenesieme zodpovednosť.

V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, kontaktujte nás na 0918 378 764 alebo na lenkalast@hotmail.com